Beoordelingen


Eenmaal per jaar vindt er een GGD-inspectie plaats. De GGD Kinderopvang maakt daar dan een rapport van en dat zullen wij publiceren.

Inspectierapport KDV 2018

Inspectierapport BSO 2019