Beoordelingen


Eenmaal per jaar vindt er een GGD-inspectie plaats. De GGD Kinderopvang maakt daar dan een rapport van en dat zullen wij publiceren.

Inspectierapport KDV 2018

Inspectierapport BSO 2018

Inspectierapport KDV 2019

Inspectierapport BSO 2019

Inspectierapport KDV 2020

Inspectierapport KDV 2021

Inspectierapport 2022