Oudercommissie


KinderKade hecht veel waarde aan een goed contact met ouders. Zodoende hechten wij ook veel waarde aan de oudercommissie. Deze oudercommissie vertegenwoordigt de kinderen en ouders en adviseert KinderKade ten aanzien van een aantal belangrijke aspecten. De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Thomas van Heemstra (vader van Julie en Willem)
 • Arianne van Raak (moeder van Noud en Noah)
 • Job Caljé (vader van Chris, Iris en Chloë)
 • Joyce Butteling-van Mill (moeder van Ben)
 • Emmy Huijnen (moeder van Cees)

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht over onder andere; het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten etc. Mocht je in contact met de commissie willen komen, dan kun je een mail sturen naar: ockinderkade@hotmail.com

De volgende openbare vergadering zal vrijdag 11 september 2020 zijn. Locatie: De Mol in Muiden. Aanvang: 20:00 uur.

Agendapunten zijn als volgt:

 1. Meldingen
 2. Vorig verslag vaststellen
 3. Enquête
 4. Veiligheid (horen we wel eens ongevallen of andere veiligheidszaken)
 5. Afmelden kinderen voor vakantie
 6. Wvttk