Oudercommissie


KinderKade hecht veel waarde aan een goed contact met ouders. Zodoende hechten wij ook veel waarde aan de oudercommissie. Deze oudercommissie vertegenwoordigt de kinderen en ouders en adviseert KinderKade ten aanzien van een aantal belangrijke aspecten. De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Thomas van Heemstra (vader van Julie en Willem)
  • Arianne van Raak (moeder van Noud en Noah)
  • Job Caljé (vader van Chris, Iris en Chloë)
  • Joyce Butteling-van Mill (moeder van Ben en Emily)
  • Eline Rozendaal (moeder Donna)

Vanuit de Wet Kinderopvang heeft de oudercommissie adviesrecht over onder andere; het algemeen beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten etc. Mocht je in contact met de commissie willen komen, dan kun je een mail sturen naar: ockinderkade@hotmail.com. Ook zijn de vergaderingen openbaar en is iedereen welkom om daarbij aanwezig te zijn. Mocht je dat willen, neem dan contact op via vermeld mailadres.