KLACHTENREGLEMENT


KinderKade vindt het niet alleen van het grootste belang dat de kinderen het naar hun zin hebben, ook de ouders moeten hun kind(eren) altijd met een vertrouwd gevoel achter kunnen laten. Als ouders ergens ontevreden over zijn dan lossen wij dat graag samen op. Dus ben je niet tevreden over de opvang, of heb je een klacht? Bespreek dit dan eerste met de direct betrokkene. Mochten jullie er niet uitkomen, dan kan de directie altijd op zoek gaan naar een oplossing. En als ook dat niet lukt dan heeft KinderKade een interne klachtenprocedure. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Voor meer informatie kun je ons klachtenreglement lezen of een klachtenformulier invullen.

Geschillencommissie

KinderKade heeft geen eigen interne klachtencommissie, maar is aangesloten bij  een landelijke geschillencommissie. Deze commissie is geheel onafhankelijk. De commissie wint advies in bij deskundigen op het gebied van kinderopvang, dienstverlening, financiën, juridische zaken en dergelijke. Alle klachten worden zorgvuldig behandeld en, indien gewenst, onder geheimhouding. Deze commissie kan te allen tijde worden ingeschakeld.

Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP  DEN HAAG
070-310 53 10

Zie voor het reglement van de geschillencommissie:  www.degeschillencommissie.nl.

Jaarverslag Klachten

Elk jaar zal door KinderKade een klachtenrapport worden opgesteld over de gemelde klachten van dat jaar en publiceren op de site. Dit verslag wordt ook naar de inspecteur kinderopvang van de GGD gestuurd. Hierna vindt u een link naar dit verslag: geschilvrijbrief 2023 KDV en geschilvrijbrief BSO 2023.

Mei 2023