MELDCODE KINDERMISHANDELING


Wet Meldcode en Huiselijk Geweld

Iedere beroepskracht, die direct of indirect met kinderen werkt, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarvoor hebben de ministeries van VWS en Jeugd & Gezin de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorbereid. Vanaf juni 2013 moeten alle beroepskrachten in Nederland werken met de meldcode.

70% van de meldingen bij de organisatie ‘Veilig Thuis’ (voorheen AMK) wordt gedaan door mensen die de kinderen beroepshalve kennen. Daarom hebben beroepskrachten een essentiële rol bij het signaleren van zorgen. Deze signalen kunnen allerlei oorzaken hebben. Bij een vermoeden van kindermishandeling is het belangrijk als professionals eigen verantwoordelijkheid nemen en durven handelen. Daarom heeft JSO op basis van het landelijk model voor verschillende doelgroepen een branchegerichte meldcode ontwikkeld. Deze vervangt het bestaande protocol kindermishandeling

Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. KinderKade vindt een goede en vroegtijdige signalering belangrijk.

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroeg signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.

Om de maand bespreken we de meldcode en brengen we deze onder de aandacht bij alle medewerkers. KinderKade heeft een aandachtsfunctionaris (Irina Glastra-Tieken) die hier de leiding in heeft. De directie van KinderKade heeft de overeenkomst Meldcode ondertekend. Hiermee verbinden KinderKade en haar medewerkers zich tot het volgen van het stappenplan indien er signalen en zorgen zijn die kunnen duiden op kindermishandeling en/ of huiselijk geweld.

Hieronder kun je de meldcode en bijbehorende documenten downloaden:

Muiden, 2023