WET IKK


Sinds 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht daarop en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid.

Meer uitleg over deze wet vind je op www.rijksoverheid.nl/kinderopvang.

De overheid regelt sinds 2007 de werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van deze toeslag is inkomensafhankelijk. De toeslag is er voor werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang. Een aanvraagprogramma voor kinderopvangtoeslag is te vinden op een speciale website van de belastingdienst www.toeslagen.nl. Ook kun je het aanvraagformulier aanvragen bij de Belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Bij de aanvraag van kinderopvangtoeslag heb je onze registratienummers nodig:

Landelijk registratienummer KDV: 159373827

Landelijk registratienummer BSO: 177581207